Tot welke tak behoor ik?
 
inleiding
stamboomonderzoek
plannen
welke tak?
aanmelden
wie was Claes Werry?

 

   
   

Als ze in Kerkrade horen dat je familienaam Werry is, dan wordt meteen daarop de vraag gesteld: "Van welke Werry? Die van Spekholzerheide?"
Meestal bedoelen ze dan de Werry's van de Pleinstraat, want die hadden vroeger een winkel, of de Werry's van de Drievogelstraat, want die hadden een garage (autowerkplaats).
Dat was de middenstand van Spekholzerheide en die waren dus bekend.

Helaas, daar stammen we niet van af en dus zijn we ook niet bekend. Overigens, Spekholzerheide is een van de Kerkraadse wijken.
Hoewel we zelf graag de puntjes op de i zetten en erop letten dat men onze familienaam correct schrijft, namelijk met ij,
zullen we voor het gemak in onze uiteenzetting toch alleen nog spreken over Werry met y. Over de juiste schrijfwijzen van de verschillende Werry's moet u te zijner tijd maar onze stamboom raadplegen.

Alle Werry's die we op onze speurtocht zijn tegengekomen, kun je grofweg onderverdelen in twee, of eigenlijk drie hoofdtakken:

Onze eerder genoemde stamvader Claes Werry, had twee zonen die voor nageslacht hebben gezorgd:
de eerste - Petrus Aegidius - woonde in Spekholzerheide en is verantwoordelijk voor het bestaan van alle Kerkraadse Werry's;
de tweede - Michael - trok naar Simpelveld en heeft daar nog kinderen gekregen, maar naar alle waarschijnlijkheid is die tak uitgestorven. Dat moet trouwens nog worden uitgezocht …

Deze Petrus Aegidius kreeg verschillende zonen en een paar heb ik helaas niet meer terug kunnen vinden. Mogelijk zijn ze vertrokken naar onze oosterburen, want in het grensgebied rond Kerkrade (omgeving Aken / Herzogenrath) wonen ook behoorlijk wat Werry's. We zijn er nog niet aan toegekomen om dat te onderzoeken, ook al vanwege de Duitse "Datenschutz", die het de amateur-genealoog niet echt gemakkelijk maakt om aan stamboomonderzoek te doen.
Bij deze een oproep aan Duitse naamgenoten om ons aan gegevens te helpen.

Maar de belangrijkste zonen voor onze stamboom zijn :
Laurentius (geb.1759) en Joannes Nicolaus (geb.1774).

I
Van Laurentius stammen de Werry's van de Pleinstraat af
(Werry-Krekels), evenals de bij velen bekende kapelaan Werry (†1964).

Joannes Nicolaus zorgde op zijn beurt ook weer voor twee verschillende takken Werry's:

II
De afstammelingen van Jean Mathieu (geb.1807): Deze had maar liefst 6 zonen, maar daarvan is er slechts één in Kerkrade blijven wonen. Van de overige 5 zonen weet ik van sommige dat ze richting Duitsland zijn vertrokken, de rest heb ik niet meer terug kunnen vinden.
Van de jongste zoon, Kaspar Lodewijk (geb.1849) - nader aangeduid als de tak Werry-Hoffmans - stammen de Werry's van de Drievogelstraat af (Werry-Knubben), evenals de Werry's die naar resp. Luik en Lourdes zijn vertrokken.

III
De vier zonen van Peter Joseph (geb.1815) waren allemaal schoenmaker van beroep en vestigden zich respectievelijk
te Kerkrade-dorp (Werry-Hinskens en Werry-Rosenbom),
te Herzogenrath (Werry-Jansen) en
te Eygelshoven (Werry-Thevissen).

Van deze laatste, Mathijs Joseph (geb.1858) - ook wel bekend als "d'r boa va Egelse" (boa = veldwachter) - stammen de Werry's uit Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach over Worms en Ulestraten af.

Van het echtpaar Werry-Hinskens emigreerde een zoon, Hugo, naar Canada, waarvan de nakomelingen verspreid over Canada en de Verenigde Staten wonen.

Overigens, ons vindt u eveneens onder de nakomelingen van het echtpaar Werry-Hinskens.

omhoog: klik hieromhoog